PRODAV 05/2016: Ata complementar do julgamento dos recursos interpostos